Přijímací řízení

 

Přijímací řízení 

 

Směrnice rektorky k přijímání studentů na akademický rok 2019/2020

Podle kapacitních možností přijímá VŠOH přihlášky průběžně.

 

 

Přijímací řízení 

se koná po podání elektronické přihlášky

 

Pozvánky k přijímacímu řízení jsou zasílány e-mailem z adresy obselova@hotskolabrno.cz.
Pokud neobdržíte pozvánku do týdne, zkontrolujte si v poště složky spam a nevyžádaná pošta.
Jestliže ani tam pozvánku nenajdete, napište zprávu na výše uvedený e-mail.

 

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 je možné  i na základě přestupu z jiné VŠ nebo VOŠ     

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek. Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je dosažení úplného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Dokládá se maturitním vysvědčením. Absolventi škol v zahraničí  musí nejpozději při zápisu do prvního semestru předložit nostrifikovaný doklad - úředně ověřenou kopii nostrifikace vysvědčení o maturitní zkoušce.

 

O přijetí rozhoduje na základě přijímacího řízení rektorka.

 

Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem zahrnující ověření splnění podmínek pro přijetí, motivační pohovor, volba cizích jazyků a informace o studiu a uzavření smlouvy o zajištění výuky.

Dle počtu uchazečů budeme přijímat přihlášky:

do 5. dubna

do 15. června

do 31. července

do 30. září

 

Přihlášku je nutné podat elektronicky

 

        http://www.hotskolabrno.cz/?stranka=90&nix=elektronicka-prihlaska#obsah

 

 

S osobními údaji uchazeče bude nakládáno dle platné legislativy.

 

Platba za přihlášku Kč 500.- na účet školy č. 35-9382820207/0100. Adresa banky: Brno - venkov, Kobližná 3, 631 32, IBAN: CZ 5301000000359382820207, SWIFT: KOMBCZPPXXX. Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče. Konstantní symbol: 0308. Specifický symbol: 55.

Poplatek lze uhradit též v hotovosti v pokladně školy. 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník