PRO UCHAZEČE

 

Akreditovaný bakalářský studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus


Studijní obor: Management hotelnictví a cestovního ruchu

                      Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch


Forma studia: prezenční (denní)

                       kombinovaná (dálková)

 

Délka studia 

Bakalářské prezenční i kombinované studium je tříleté. 

Součástí studia v 1. a 2. ročníku je odborná praxe v délce 2 týdnů a ve 3. ročníku v délce 4 týdnů. Studenti ji mohou vykonávat  v zařízeních, pro jejichž řízení je student připravován, tj. v hotelích, restauracích a jiných gastronomických zařízeních, v cestovních kancelářích a dalších zařízeních cestovního ruchu.

Přijímací řízení

 

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek. Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je dosažení úplného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Dokládá se maturitním vysvědčením. Absolventi škol v zahraničí  musí nejpozději při zápisu do prvního semestru předložit nostrifikovaný doklad - úředně ověřenou kopii nostrifikace vysvědčení o maturitní zkoušce.

 

O přijetí rozhoduje na základě přijímacího řízení rektorka.

 

Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem zahrnující ověření splnění podmínek pro přijetí, motivační pohovor, volba cizích jazyků a informace o studiu a uzavření smlouvy o zajištění výuky.

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 je možné  i na základě přestupu z jiné VŠ nebo VOŠ     

 

Dle počtu uchazečů přijímáme přihlášky:

do 5. dubna

do 15. června

do 31. července

do 30. září

 

Přihláška ke studiu: 

         http://www.hotskolabrno.cz/?stranka=90&nix=elektronicka-prihlaska#obsah

 

 

S osobními údaji uchazeče bude nakládáno dle platné legislativy.

 

      

 

Platba 2. semestrů dohromady

Cena za semestr

 

                Kč

          EUR

           Kč

       EUR

1. ročník

45 900

1 770

23 950

925

2. ročník

45 600

1 755

23 800

920

3. ročník

45 200

1 740

23 600

910

 

 

 

Platba 2. semestrů dohromady

Cena za semestr

 

           Kč

       EUR

           Kč

        EUR

1. ročník

38 600

1 485

20 300

785

2. ročník

37 800

1 455

19 900

770

3. ročník

37 600

1 450

19 800

765

 

Platba za přihlášku Kč 500.- na účet školy č. 35-9382820207/0100. Adresa banky: Brno - venkov, Kobližná 3, 631 32, IBAN: CZ 5301000000359382820207, SWIFT: KOMBCZPPXXX. Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče. Konstantní symbol: 0308. Specifický symbol: 55.

 

INFORMACE PRO PLATBY ZE ZAHRANIČÍ

 

Platby v eurech je nutné platit ve služběSEPO

Číslo účtu pro platby v eurech: 123 – 389 890 207/100 

IBAN: CZ3201000001230389890207

 

 

Poplatek lze uhradit též v hotovosti v pokladně školy. 

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Management hotelnictví a cestovního ruchu

Absolvent je připraven pro zvládnutí široké škály řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti vyššího managementu v hotelích, hotelových řetězcích a dalších ubytovacích zařízeních, zejména v malých a středních podnicích, zařízeních cestovního ruchu, v orgánech státní správy a samosprávy i v samostatném podnikání s přihlédnutím k podmínkám Evropské unie.

Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

Cílem studia je připravit absolventy pro zvládnutí řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí včetně získání znalostí o ekonomické podstatě fungování podniku/organizace v podnicích poskytujících gastronomické služby - v hotelích, hotelových řetězcích a dalších ubytovacích zařízeních, ale také i neziskově orientovaných institucích cestovního ruchu. Program je a priori orientovaný na vzdělávání studentů, kteří naleznou práci, případně si zvýší dosavadní kvalifikaci pro práci zejména v malých a středních podnicích a také v samostatném podnikání.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník