Studijní akreditované obory

 

Management hotelnictví a cestovního ruchu

Absolvent je připraven pro zvládnutí široké škály řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti vyššího managementu v hotelích, hotelových řetězcích a v dalších ubytovacích zařízeních, zejména v malých a středních podnicích, zařízeních cestovního ruchu, v orgánech státní správy a samosprávy i v samostatném podnikání s přihlédnutím k podmínkám Evropské unie.

 

Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

Cílem studia je připravit absolventy pro zvládnutí řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí včetně získání znalostí o ekonomické podstatě fungování podniku/organizace v podnicích poskytujících gastronomické služby - v hotelích, hotelových řetězcích a dalších ubytovacích zařízeních, ale také i neziskově orientovaných institucích cestovního ruchu.  Program je a priori orientovaný na vzdělávání studentů, kteří naleznou práci, případně si zvýší dosavadní kvalifikaci pro práci zejména v malých a středních podnicích a také v samostatném podnikání

 

 

Forma studia pro  všechny obory: prezenční (denní)

                                                    kombinovaná (dálková) 

 

Standardní doba studia: 3 roky

  

Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu podlepar. 39, par. 87, písmene f a paragrafu 105 zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů(zákon o vysokých školách) v roce 2006. Základním cílem VŠOH je naplnit poslání neuniverzitní vysoké školy, která vybaví absolventa potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi pro vykonávání managerských funkcí v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník