Základní údaje o vysoké škole

 

 

VŠOH poskytuje profesně zaměřené bakalářské vysokoškolské vzdělání  prostřednictvím akreditovaných studijních oborů v oblasti služeb zaměřených zejména na hotelnictví a cestovní ruch, gastronomii a bezpečnost v gastronomii a to na základě současných vědeckých poznatků výzkumu a vývoje a inovací. 

 

 

Úspěšné akreditace profesních bakalářských programŮ 

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ)  schválil dne 20.2.2020  žádost Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně o udělení akreditace bakalářského profesně  zaměřeného studijního programu: Bezpečnost společnosti - potravinová bezpečnost.  

 

 

 

 

 

 

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ)  schválil dne 29. 9. 2019  žádost Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně o udělení akreditace bakalářského profesně  zaměřeného studijního programu: Management hotelnictví a cestovního ruchu. 

Rozhodnutí je výysledkem  náročného akreditačního řízení a je zprávou, že Vysoká škola obchodní a hotelová Brno je kvalitní školou se stabilními základy. Svým významným zastoupením v oblasti vzdělávání v profesních oborech hotelnictví a cestovního ruchu je již tradičním pilířem ve svém regionu.

Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně  získala, jako jedna z prvních soukromých vysokých škol na Moravě akreditace  profesně orientovaných studijních  programů.  

Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu podle par. 39, par. 87, písmene f a paragrafu 105 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2006.

   Základním cílem VŠOH je naplnit poslání neuniverzitní vysoké školy, která vybaví absolventa potřebnými

   teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi pro výuku manažerských funkcí v oblasti hotelnictví,                         cestovního ruchu, gastronomie a bezpečnosti v gastronomii. 

 

 

   Bakalářské profesně zaměřené studijní programy:  

               

   Management hotelnictví a cestovního ruchu

 

   Bezpečnost potravin - potravinová bezpečnost

                               

   Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch - obor je nyní v reakreditačním řízení NAÚ ČR, po jeho  skončení  bude možné přihlašování na další akademický rok.    

           

 

    Všechny programy jsou ve formě prezenční (denní) i kombinované (dálkové). 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník