Studijní obor hotelnictví

Učební plán

Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy

1.ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

celkem

Jazykové vzdělávání

 

 

 

 

40

Český jazyk

2

2

2

2

8

První cizí jazyk

4

4

4

4

16

Druhý cizí jazyk

4

4

4

4

16

Společenskovědní vzdělávání

 

 

 

 

11

Základy společenských věd

1

2

2

2

7

Dějepis

2

 -

 -

 -

2

Právo

 -

 -

2

 -

2

Přírodovědné vzdělávání

 

 

 

 

4

Základy přírodních věd

4

 -

 -

 -

4

Matematické vzdělávání

 

 

 

 

10

Matematika

3

3

2

2

10

Estetické vzdělávání

 

 

 

 

8

Literatura

2

2

2

2

8

Vzdělání pro zdraví

 

 

 

 

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Vzdělávání v informačních

 

 

 

 

 

a komunikačních technologiích

 

 

 

 

4

Práce s počítačem

 -

2

 -

 -

2

Technika administrativy

2

 -

 -

 -

2

Ekonomika a podnikání

 

 

 

 

12

Management a marketing

 -

 -

 -

2

2

Ekonomika

 -

2

2

2

6

Účetnictví

 -

2

2

 -

4

Gastronomie

 

 

 

 

12

Nauka o výživě

 -

1

 -

 -

1

Technologie přípravy pokrmů

3

3

 -

 -

6

Technika obsluhy

3

2

 -

 -

5

Hotelnictví

 

 

 

 

8

Hotelový provoz

 -

 -

 -

3

3

Učební praxe

 -

1

4

 

5

Cestovní ruch

 

 

 

 

7

Zeměpis cestovního ruchu

 -

 -

2

2

4

Cestovní ruch

 -

 -

 -

3

3

Komunikace ve službách

 

 

 

 

2

Obchodní korespondence

 -

 -

2

 -

2

Volitelné předměty

 

 

 

 

2

Matematická cvičení

 -

 -

 -

2

2

Společenskovědní seminář

 -

 -

 -

2

2

CELKEM HODIN V TÝDNU

32

32

32

32

128


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník