Organizační struktura

 

    

.
 
  Organizační struktura:    
       
. Ředitelka školy: PhDr. Ludmila Bartoňová  info@hotskolabrno.cz
  Zástupce ředitelky školy: Mgr. Tomáš Marousek  marousek@hotskolabrno.cz
  Výchovný - kariérový poradce: Mgr. David Dolejší  dolejsi@hotskolabrno.cz
  Metodik prevence sociálně-patologických jevů: Mgr. David Dolejší  dolejsi@hotskolabrno.cz
  Koordinátor ICT:  Mgr. Jiří Boháček  bohacek@hotskolabrno.cz
  Správce počítačové sítě školy: Mgr. Jiří Boháček  bohacek@hotskolabrno.cz
  Koordinátor v oblasti environmentální výchovy: Mgr. David Dolejší  dolejsi@hotskolabrno.cz
  Referent BOZP a PO: Mgr. Aleš Krajíček  krajicek@hotskolabrno.cz
  Tisková mluvčí: Mgr. Radka Nedělová   nedelova@hotskolabrno.cz
  Sekretariát, studijní oddělení: Lenka Kubicová  sekretariat@hotskolabrno.cz
 

Správkyně informačního centra a školní knihovny

Mgr. Lucie Říhová  sekretariat@hotskolabrno.cz
  Pokladna školy: Jitka Francová  
  Školní jídelna ZŠ Bosonožská 9: Hana Klusáková  gastro@zsbos9.cz
       telefon: 739 332 862, 547 218 242
       
  Třídní učitelé:    
       
  Třídní H1A Mgr. Veronika Vídeň bidrmanova@hotskolabrno.cz
  Třídní H1B Mgr. Aleš Krajíček krajicek@hotskolabrno.cz
  Třídní H1C Mgr. Radka Odehnalová odehnalova@hotskolabrno.cz
  Třídní H2A
Mgr. Eliška Molčanová

molcanova@hotskolabrno.cz

  Třídní H2B
PaedDr. Eliška Ryšánková
rysankova@hotskolabrno.cz 
  Třídní H3A Ing. Hana Pospíšková pospiskova@hotskolabrno.cz
  Třídní H3B Mgr. David Dolejší dolejsi@hotskolabrno.cz
  Třídní H4A PhDr. Hana Bojanovská bojanovska@hotskolabrno.cz
  Třídní H4B Mgr. Naděžda Sýsová sysova@hotskolabrno.cz
       
       
  Netřídní učitelé:    
       
    Bc. Jiří Bartoň barton@hotskolabrno.cz
    Mgr. Jiří Boháček  bohacek@hotskolabrno.cz
    Mgr. Radka Nedělová  nedelova@hotskolabrno.cz
    Mgr. Eva Páčová rusilova@hotskolabrno.cz
       
       
       


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník