Časopis

Journal of Tourism, Hospitality and Commerce

je vědeckým recenzovaným časopisem, který vydává Vysoká škola obchodní a hotelová od roku 2010. Časopis uveřejňuje statě v rozdělení na vědecké, přehledové a statě jiného druhu. Publikované texty prezentují výsledky základního i aplikovaného výzkumu z oblasti ekonomie, cestovního ruchu, hotelnictví a obchodu, domácích i zahraničních autorů v českém, slovenském a anglickém jazyce.

 

Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné a elektronické podobě (pouze abstrakty).

 

Vydavatel

Vysoká škola obchodní a hotelová

Bosonožská 9

625 00 Brno

Redakční rada

Předseda:

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně)

 

Členové:

prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. (Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně)

doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. (Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně)

prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva)

doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky)

Ing. Pavel Taraba, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení)

Ing. Ján Sidor, PhD. (Ekonomická univerzita Bratislava)

Ing. Marina Sedláková (Asociace průvodců ČR)

 

Technická editorka:

Mgr. Lucie Říhová

Průběh recenzního řízení

Každý z textů nabídnutých k publikování ve vědeckém časopisu Journal of Tourism, Hospitality and Commerce je anonymně posuzován dvěma nezávislými recenzenty. Recenzenti rovněž posuzují zařazení textu do jedné ze tří sekcí časopisu – vědecké nebo přehledové statě, případně statě jiného druhu. Konečné rozhodnutí o publikování textu je v kompetenci redakční rady.

Elektronická podoba časopisu Journal of Tourism, Hospitality and Commerce

IX. ročník

Elektronická verze čísla I/2018

Elektronická verze čísla II/2018

 

VIII. ročník

Elektroniká verze čísla I/2017

Elektronická verze čísla II/2017

 

VII. ročník

Abstrakty z čísla I/2016 naleznete zde.

Elektronická verze čísla II/2016

 

VI. ročník

Abstrakty z čísla I/2015 naleznete zde.

Abstrakty z čísla II/2015 naleznete zde.

 

V. ročník

Abstrakty z dvojčísla I-II/2014 naleznete zde.

 

IV. ročník

Abstrakty z čísla II/2013  naleznete zde.

Abstrakty z čísla I/2013  naleznete zde.

 

III. ročník

Abstrakty z čísla II/2012  naleznete zde.

Abstrakty z čísla I/2012  naleznete zde.

 

II. ročník

Abstrakty z čísla II/2011  naleznete zde.

Abstrakty z čísla I/2011  naleznete zde.

 

I. ročník

Abstrakty z čísla II/2010 naleznete zde.

Abstrakty z čísla I/2010 naleznete zde.

Šablona časopisu, stanovený formát příspěvku

Journal fo Tourism, Hospitality and Commerce - šablona/template

JTHC - formát článku/format of the article

 

Veškeré příspěvky zasílejte na adresu: jthc@hotskolabrno.cz.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník