VĚDA A VÝZKUM

XII. Mezinárodní vědecká konference "Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu 

 

Termín a místo konání :

3. dubna 2019, Bosonožská 9, Brno (budova VŠOH) 

 

 

Zaměření konference:

Cestovní ruch a udržitelný rozvoj

Marketing a komunikace v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

Aktuální trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

Bezpečnost v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu

 

Součástí mezinárodní konference byl Studentský workshop.

 

Program konference zde

 

Sborník z konference

 

 

Vědecký výbor

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc., Katedra gastronomie a hotelnictví,Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.,Katedra ekonomie, ekonomiky a managamentu, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc., Katedra hodnotenia a spracovania živočišných produktov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre

prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D., Katedra gastronomie a hotelnictví,Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.,Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Dr. Ing. Pavel Tvrzník, Katedra cestovního ruchu a odborných předmětů, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Marketa Kubickova, Ph.D., College of Hospitality Retail and Sport Management, University of Carolina, USA

doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., Katedra ekonomie, ekonomiky a managamentu, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD., Katedra technických věd a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko.

Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D., Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Přihlášení na konferenci:           15. února 2019

Zaslání příspěvku:                       28. února 2019

Termín pro platbu:                       28. února 2019 

 

Přihlášení na konferenci

Pro přihlášení na konferenci použijte následující formulář

 

Pokyny pro autory

Rozsah příspěvku do 10 stran včetně příloh a soupisu literatury.

Příspěvky musí spňovat následující šablonu.

Příspěvky budou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce mailovou adresou: konference@hotskolabrno.cz.

 

Konferenční sborník

Příspěvky budou publikovány ve sborníku s ISBN, který bude k dispozici v den konference.

Nejlepší příspěvky v konferenci budou publikovány ve vědeckém časopisu Vysoké školy obchodní a hotelové s názvem Journal of Tourism, Hospitality and Commerce.

 

Účastnický poplatek

Je vybírán účastnický poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Autoři, kteří zašlou příspěvek, ale konference se nezúčastní, hradí částku 500,- Kč.

Pro aktivní přednášející je konference bez poplatku.

 

Číslo účtu:35-9382820207/0100, Komerční banka, a.s.

IBAN: CZ 5301000000359382820207

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: použijte ID přihlášky - bude doručeno v rámci potvrzení přihlášky

Konstantní symbol: 308

 

Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše příjmení a slovo „konference“.

Za zaplacení se považuje připsání částky na účet VŠOH. Poplatek zahrnuje oběd, občerstvení, konferenční sborník pro účastníky s recenzovanými a přijatými příspěvky. Zaplacený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací, respektujeme náhradníka.

 

 

Kontakt

Veškeré dotazy směřujte na organizační výbor konference: konference@hotskolabrno.cz

Doprava od Hlavního nádraží tramvají č. 8 směr Starý Lískovec, zastávka Dunajská a 5 min. chůze

 

template - nejedná se o šablonu příspěvku.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník